Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
속담 : Tục ngữ


Gồm 100 từ vựng
Lưu về facebook
꿩보다 닭 : (lấy con gà thay con gà lôi) khi không có cái phù hợp thì lấy cái gần giống/ méo mó có hơn ko


TOPIK 2 - 2500
속담 : Tục ngữ - 100
갈수록 태산 : (càng đi càng gặp thái sơn) ngày càng trở nên khó khăn


TOPIK 2 - 2500
속담 : Tục ngữ - 100
옷이 날개다 : người đẹp vì lụa


TOPIK 2 - 2500
속담 : Tục ngữ - 100
싼 게 비지떡 : (cái rẻ chỉ là bã đậu) đồ rẻ thì chất lượng thấp


TOPIK 2 - 2500
속담 : Tục ngữ - 100
가는 날이 장날 : (ngày đi là ngày họp chợ) xảy ra việc ngoài dự tính


TOPIK 2 - 2500
속담 : Tục ngữ - 100
Tải thêm 95

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !