Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Từ vựng theo chủ đề.
사랑과 혼인 - Tình Yêu Và Hôn Nhân


Gồm 89 từ vựng
Lưu về facebook
애인 : người yêu


Phim - 114
사랑과 혼인 - Tình Yêu Và Hôn Nhân - 89
혼인 : hôn nhân


사랑과 혼인 - Tình Yêu Và Hôn Nhân - 89
미혼 : chưa lập gia đình


Công việc nhà - 93
사랑과 혼인 - Tình Yêu Và Hôn Nhân - 89
기혼 : đã lập gia đình


사랑과 혼인 - Tình Yêu Và Hôn Nhân - 89
비혼 : tư tưởng không kết hôn


사랑과 혼인 - Tình Yêu Và Hôn Nhân - 89
Tải thêm 84

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !