Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Phân tích từ vựng, ngữ pháp tiếng hàn


Hướng dẫn sử dụng

Những gì app này giúp bạn :

  • Tìm ra các từ vựng, ngữ pháp trong câu.
  • Giúp bạn hiểu rõ từ vựng bằng việc chia loại từ, hán hàn liên quan, file nghe và ví dụ. Ngữ pháp sẽ có những bài giải thích chi tiết. Và có phần luyện tập các từ vựng trong đoạn
  • Gửi mail list từ vựng cho bạn bè hoặc email bản thân
  • Sử dụng iframe để tạo king content trên website !

Để hohohi có thể giúp bạn tìm ra thật nhiều từ vựng, ngữ pháp tiếng hàn. Hãy nhập 1 đoạn thật dài nhé. Bạn sẽ thấy thật tuyệt đó.


Xem thêm: