Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 bài viết trong mục "dễ học"

[Viddeo] Học tiếng hàn qua bài hát 3 Con Gấu 곰 세 마리

Bài hát 3 con gấu tiếng hàn với giai thiệu vôi nhộn và dễ học. Trong bài 3 con gấu tiếng hàn đã có Video và lời dịch giúp bạn học hát một cách dễ dàng.
sôi độngmọi người thíchdễ học

Có video giúp bạn học bài hát một cách dễ dàng.

Trong bài đã có lời dịch bài hát. Bên cạnh đó đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp.