Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 bài viết trong mục "이선희"

[Video] Học tiếng hàn qua bài hát Fate 인연 - 이선희

Học tiếng hàn qua bài hát 인연 - 이선희. Trong bài hát đã được dịch và có file nghe cho tất cả các câu trong lời bài hát
hay nhấtcho người mới họcdễ thươngnhẹ nhàngdễ hát이선희