Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 bài viết trong mục "백현"

Học tiếng hàn qua bài hát 나의 시간은 - 백현

Học tiếng hàn qua bài hát 나의 시간은 của ca sĩ 백현. Trong bài có phân tích từ vựng ngữ pháp của từng câu trong bài hát
tình yêu백현nhẹ nhàng