Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 bài viết trong mục "sách giao tiếp"

Luyện nói Tiếng Hàn như Người Bản Xứ qua 100 Chủ Đề

Chỉ cần một lượng từ vựng, ngữ pháp sơ cấp là  đủ để có thể giao tiếp một cách trôi chảy. Nhưng vấn đề là nhiều người chưa chú trọng vào phần luyện nói tiếng hàn.
sách giao tiếpgiao tiếpluyện nói

Các bước để luyện nói Tiếng Hàn tốt :

  1. Luyện phát âm tiếng hàn chuẩn từ bảng chữ cái ( đã có trong bài viết )
  2. Chú trọng vào phần phát âm và giao tiếp trong khi học tiếng hàn.
  3. Học thuộc các mâu câu giao tiếp tiếng hàn thông dụng.
  4. Luyện nói tiếng hàn với người bản xứ.
  5. Rút kinh nghiệp và tiếp tục thực hành.

Nhiều người không giao tiếp Tiếng Hàn tốt vì họ chưa chú trọng vào phần phát âm và luyện nói. Khi giao tiếp thực tế với người Hàn thường có tâm lý rằng : "Tại sao mình học Tiếng Hàn lâu vậy rồi mà nói người Hàn cũng không hiểu". Rồi cảm thấy thoái chí... 

Bằng việc luyện phát âm tiếng hàn căn bản và học thuộc các mẫu câu giao tiếp tiếng hàn thông dụng. Có thể giúp bạn nói Tiếng Hàn như người bản xứ.