Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 걸쇠
걸쇠
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : móc sắt, then sắt
문을 잠그기 위해 사용하는 ‘ㄱ’자 모양의 쇠.
Sắt hình chữ "ㄱ" dùng để khóa cửa.
2 : chốt sắt
총알을 쏘거나 막을 때 쓰는 걸림 장치.
Chi tiết chốt giữ lại dùng khi bắn hoặc chặn viên đạn.
3 : giá đỡ, gối đỡ
주전자나 냄비 등을 불 위에 올려놓을 때 걸치는 기구.
Dụng cụ được lắp đặt kết nối khi đặt ấm hoặc nồi lên trên ngọn lửa.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
걸쇠 풀리다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠가 걸리다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠가 있는 총은 방아쇠를 한 번 당길 때마다 한 발씩만 나간다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
반자동 총은 걸쇠를 걸면 방아쇠 당길없다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠를 잡다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠잠그다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠따다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠 교환하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
걸쇠걸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 걸쇠 :
    1. móc sắt, then sắt
    2. chốt sắt
    3. giá đỡ, gối đỡ

Cách đọc từ vựng 걸쇠 : [걸ː쐬]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.