Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 그럼
그럼2
Thán từ - 감탄사

Nghĩa

1 : tất nhiên rồi, chứ còn gì nữa
말할 것도 없이 당연하다는 뜻으로 대답할 때 쓰는 말.
Từ dùng khi trả lời với nghĩa là đương nhiên, không cần phải nói gì.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
그럼 회사 가까이 와서 다시 연락 줘. 그때 내가 나갈게.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼 다른 길을 찾아보자.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그래? 그럼 여기 쌓인 가마다른 창고로 옮기자꾸나.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼 유럽 국가들을 여행할 때 일일이 환전하지 않아도 되겠다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼 이제 가열해서 색소가 녹아 나오게 할 겁니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼 각급 임원들을 소집해서 회의열기로 합시다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼 저희 부서부터 발표하겠습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼 각색으로 칠해 좀 더 화려하게 만들어 봅시다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그럼. 내 나이도 쉰이 다 되었는데 당연하지.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
네, 그럼 요점간단히 말씀드리겠습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 그럼 :
    1. tất nhiên rồi, chứ còn gì nữa

Cách đọc từ vựng 그럼 : [그럼]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.