Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 대서양
대서양
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : Đại Tây Dương
유럽, 아프리카 대륙과 남아메리카, 북아메리카 대륙을 가르는 바다. 세계에서 두 번째로 큰 바다로 지구 표면적의 약 6분의 1을 차지한다.
Một trong 5 đại dương, ngăn cách đại lục Nam Mỹ, Bắc Mỹ với đại lục Châu Phi, Châu Âu, là biển lớn thứ 2 trên thế giới, chiếm khoảng 1/6 bề mặt của trái đất.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
선장이 많은 수의 선원들을 거느리면서 대서양을 횡단하였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
북위 41도는 적도에서 41도 북쪽을 지나는 선으로 유럽, 지중해, 대서양 등을 지난다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
대서몇몇 국가참치 보존을 위해 어획 할당량조정해 왔다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승객 271명을 태운 아르헨티나항공 여객기대서상공에서 강력난기류를 만나 최소 12명이 다쳤다고 외신들이 보도했습니다.
Internet
대서양에서 무게 3t에 이르는 거대 개복치 사체가 나타났는데, 지금까지 발견된 경골어류 중 가장크기입니다.
Internet
대서양조약기구 나토가 오는 30일까지 진행되는 핵 억지 연습돌입하면서 우크라이나 전쟁긴장감더욱 고조되고 있습니다.
Internet
위원장소련 제국붕괴 당시무력세계 3위 수준이던 우크라이나미국영국제공안보 약속을 믿고 핵무기전면 포기했다면서 하지만, 지금 푸틴이 핵 사용위협하고 있는데도 미국영국, 나토NATO·북대서양조약기구 어디도 핵 반격명시적으로 약속하지 못하고 있다고 말했습니다.
Internet
위원장소련 제국붕괴 당시무력세계 3위 수준이던 우크라이나미국영국제공안보 약속을 믿고 핵무기전면 포기했다면서 하지만, 지금 푸틴이 핵 사용위협하고 있는데도 미국영국, 나토NATO·북대서양조약기구 어디도 핵 반격명시적으로 약속하지 못하고 있다고 말했습니다.
Internet
대서양조약기구NATO·나토가 내주 대대적인 핵억지연습을 예고가운데 러시아는 핵탄두 장착가능대륙간탄도미사일ICBM 훈련을 하면서 맞불 무력시위를 재점화했습니다.
Internet
대서조약기구 나토는 러시아의 공격에 대비긴급 지원결정했습니다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
대 - 大
thái , đại
간호
đại học đào tạo y tá
서 - 西
tây , tê
Đại Tây Dương
양 - 洋
dương
món ăn nhẹ

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 대서양 :
    1. Đại Tây Dương

Cách đọc từ vựng 대서양 : [대ː서양]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.