Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 부사격
부사격
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : trạng cách
문장 안에서, 체언이 서술어를 꾸며 주는 구실을 함을 나타내는 격.
Cách thể hiện việc thể từ đóng vai trò bổ nghĩa cho vị ngữ trong câu.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
격 조사에는 주격, 목적격, 부사격 말고도 관형격, 보격, 호격 등이 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
격의 종류는 그 역할따라 주격, 목적격, 관형격, 부사격으로 나뉜다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
체언에 ‘로’를 붙이면 도구 부사격이 되고, ‘로서’를 붙이면 자격 부사격이 된다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
부사격 조사가 생략되다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
부사격 조사가 붙다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
부사격 조사가 결합하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
“민준이 어디 갔어?”라는 물음에 대한 “학교.”라는 대답에는 부사격 조사 ‘에’가 생략되어 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
인용절은 문장에서 부사어기능을 하기 때문에 ‘라고’, ‘고’는 부사격 조사라고수 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
자신보다 높은 사람대해 말할 때는 부사격 조사 ‘에게’ 대신 ‘께’가 쓰인다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
주격, 서술격, 목적격, 보격, 관형격, 부사격, 호격이 있단다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
격 - 格
các , cách
giá cả, giá
인상
sự tăng giá
인하
sự giảm giá
파괴
sự đại hạ giá, sự phá giá
bảng giá
hạng, đẳng cấp, giai cấp, tầng lớp
2
cách
kiểu, cách
2
cách, tư cách
납고
kho máy bay, nhà để máy bay
việc được nâng cao, việc nâng cao
상되다
được nâng cao
nghi lễ, nghi thức, thủ tục
식체
thể trang trọng
식화
sự nghi thức hóa, sự cách thức hóa
tục ngữ, châm ngôn
lưới, hình lưới
cách điệu
2
sự thanh tao
조사
trợ từ cách
trận ẩu đả, trận xô xát
투기
môn thể thao võ thuật
투하다
ẩu đả, xô xát
sự giáng cấp
하되다
bị giáng cấp
하하다
giáng thấp, hạ thấp
sự thiếu tư cách
bộ xương, xương cốt
2
dàn khung, dàn ý, sườn ý
sự thăng cấp, sự thăng chức
되다
được thăng cấp, được thăng chức
하다
thăng cấp, thăng chức
공장도 가
giá xuất xưởng, giá vốn
관형
định cách
관형 조사
trợ từ định cách
tư cách quốc gia, vị thế quốc gia
quy cách
봉투
túi quy chuẩn, bao bì quy chuẩn
hàng tiêu chuẩn
sự quy cách hóa, sự tiêu chuẩn hoá
2
sự chuẩn hóa
화되다
được chuẩn hoá
화되다2
được chuẩn hoá
đồng cách
목적 조사
trợ từ tân cách
무자
không có tư cách
무자
người không có tư cách
bổ cách
조사
trợ từ bổ cách
부사
trạng cách
부사 조사
trợ từ trạng cách
부적
sự không hợp quy cách, sự không đủ tư cách
부적
người không đủ tư cách, người không hợp chuẩn
불합
sự thi không đỗ, sự thi không đậu
불합2
sự không đạt
불합되다
bị trượt, bị rớt
불합되다2
bị không đạt
서술 조사
trợ từ vị cách
tính cách, tính nết
소유
sở hữu cách
tính thần thánh, thần tính
sự thần thánh hóa
화되다
được thần thánh hóa
nghiêm khắc
tính nghiêm khắc
một cách nghiêm khắc
Chủ cách
조사
trợ từ chủ cách
tạng người, vóc người
sự phá cách
tính phá cách
mang tính phá cách
sự đỗ, sự đạt (tiêu chuẩn, qui định)
2
đạt tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện
되다
Được thông qua kỳ thi, kiểm tra, thẩm tra...
되다2
được đạt tiêu chuẩn, được đủ tiêu chuẩn, được đủ điều kiện
시키다
cho đỗ, cho đậu, chấm cho qua
người đỗ, người đạt (tiêu chuẩn, qui định)
chứng chỉ, bằng
하다
đỗ, đạt (tiêu chuẩn, qui định)
하다2
đạt tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện
자유화
Định giá tự do
탄력성
Tính đàn hồi giá
giấy chứng nhận, bằng cấp.
thực sự, chính thức
mang tính quy cách
(sự) chính thức
화되다
được quy cách hóa, được thể thức hóa
화하다
quy cách hóa, thể thức hóa
sự truất tư cách, sự loại ra khỏi cuộc thi
되다
bị mất tư cách, bị truất quyền
하다
mất tư cách
luật thơ
nhân cách
2
tư cách con người
nhân cách
mang tính nhân cách
tư cách
2
tư cách, điều kiện tư cách
giấy chứng nhận
sự đủ tư cách, sự hợp quy cách
người đủ tư cách
하다
đủ tư cách, hợp quy cách
sự chính thống, sự đúng quy cách
sự xứng hợp, sự thích hợp
phẩm cách
2
chất lượng
Hô cách
부 - 副
phó , phốc , phức
-
phó
-2
phụ
phó tư lệnh, chính ủy, sỹ quan tham mưu
교수
phó giáo sư
교재
giáo trình phụ, đồ dùng giảng dạy minh họa
phó từ
사격
trạng cách
사격 조사
trợ từ trạng cách
사관
hạ sĩ quan
사어
trạng ngữ
사장
phó giám đốc
사절
mệnh đề trạng từ
사형
dạng phó từ, dạng trạng từ
사형 어미
vĩ tố dạng phó từ
산물
sản phẩm phụ
산물2
hệ quả
phần thưởng phụ
수입
thu nhập phụ, thu nhập thêm
시장
phó thị trưởng
thức ăn phụ, thức ăn kèm
trợ lý trọng tài, trọng tài phụ
nghề phụ, nghề làm thêm
sự đáp ứng
작용
tác dụng phụ, hệ quả không mong muốn
작용2
tác dụng phụ
전공
chuyên ngành phụ
tiêu đề phụ
차적
tính phụ
차적
mang tính phụ, phụ
총리
phó thủ tướng
총장
phó hiệu trưởng
총재
phó thống đốc
통령
phó tổng thống
nẹp gỗ
회장
phó chủ tịch, hội phó
사 - 詞
từ
ca từ, lời bài hát
감탄
từ cảm thán, thán từ
격 조
trợ từ cách
고유 명
danh từ riêng
관계 대명
đại từ quan hệ
mạo từ (quán từ)
관형격 조
trợ từ định cách
관형
định từ
관형형 어미
vĩ tố dạng định ngữ
구체 명
danh từ cụ thể
대명
đại từ
대명2
đại từ, tên gọi
lời thoại
động từ
danh từ
mệnh đề danh từ
형 어미
vĩ tố dạng danh từ
목적격 조
trợ từ tân cách
무정 명
danh từ vô cảm
보격 조
trợ từ bổ cách
보조 동
Động từ bổ trợ
보조
trợ từ bổ trợ
phó từ
trạng cách
격 조
trợ từ trạng cách
trạng ngữ
mệnh đề trạng từ
dạng phó từ, dạng trạng từ
형 어미
vĩ tố dạng phó từ
부정
động từ vô định, động từ không có biến tố
불규칙 동
Động từ bất quy tắc
불규칙 형용
Tính từ bất quy tắc
-
từ
câu chuyện, tình huống, hoàn cảnh
서수
từ chỉ số thứ tự
서술격 조
trợ từ vị cách
số từ
유정 명
danh từ hữu cảm
의문
từ nghi vấn
의존 명
danh từ phụ thuộc
인칭 대명
đại từ nhân xưng
sự sáng tác
접속
Từ liên kết (liên từ)
접속2
Liên từ
접속 조
trợ từ liên kết
조동
trợ động từ
điếu văn
trợ từ
주격 조
trợ từ chủ cách
sự khen ngợi, lời khen ngợi
타동
ngoại động từ
보조 형용
Tính từ bổ trợ
보통 명
danh từ chung
복수 명
danh từ số nhiều
본동
động từ chính
의문 대명
đại từ nghi vấn
자동
nội động từ
재귀 대명
đại từ phản thân
지시 대명
đại từ chỉ định
추상 명
danh từ trừu tượng
từ loại

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 부사격 :
    1. trạng cách

Cách đọc từ vựng 부사격 : [부ː사껵]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.