Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 개과천선하다
개과천선하다
Động từ - 동사

Nghĩa

1 : cải tà quy chính
잘못이나 못된 마음을 고쳐 올바르고 착하게 되다.
Sửa đổi cái xấu xa hay sai trái trở nên đàng hoàng và ngoan hiền.
Cách chia (Chức năng đang thử nghiệm) : 개과천선할,개과천선하겠습니다,개과천선하지 않,개과천선하시겠습니다,개과천선해요,개과천선합니다,개과천선합니까,개과천선하는데,개과천선하는,개과천선한데,개과천선할데,개과천선하고,개과천선하면,개과천선하며,개과천선해도,개과천선한다,개과천선하다,개과천선하게,개과천선해서,개과천선해야 한다,개과천선해야 합니다,개과천선해야 했습니다,개과천선했다,개과천선했습니다,개과천선합니다,개과천선했고,개과천선하,개과천선했,개과천선해,개과천선한,개과천선해라고 하셨다,개과천선해졌다,개과천선해지다

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
개 - 改
cải
sự tái giá
과 - 過
qua , quá
sự xem sơ qua, sự xem lướt
선 - 善
thiến , thiện
개과천
sự cải tà quy chính

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 개과천선하다 :
    1. cải tà quy chính

Cách đọc từ vựng 개과천선하다 : [개ː과천선하다]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.