Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 가슬가슬하다
가슬가슬하다
Tính từ - 형용사

Nghĩa

1 : ráp, nhám, xù xì, gồ ghề, sần sùi
피부나 물건의 표면이 부드럽지 않고 거칠다.
Bề mặt của da hay đồ vật thô kệch và không mềm mại.
Cách chia (Chức năng đang thử nghiệm) : 가슬가슬할,가슬가슬하겠습니다,가슬가슬하지 않,가슬가슬하시겠습니다,가슬가슬해요,가슬가슬합니다,가슬가슬합니까,가슬가슬하는데,가슬가슬하는,가슬가슬한데,가슬가슬할데,가슬가슬하고,가슬가슬하면,가슬가슬하며,가슬가슬해도,가슬가슬한다,가슬가슬하다,가슬가슬하게,가슬가슬해서,가슬가슬해야 한다,가슬가슬해야 합니다,가슬가슬해야 했습니다,가슬가슬했다,가슬가슬했습니다,가슬가슬합니다,가슬가슬했고,가슬가슬하,가슬가슬했,가슬가슬해,가슬가슬한,가슬가슬해라고 하셨다,가슬가슬해졌다,가슬가슬해지다

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 가슬가슬하다 :
    1. ráp, nhám, xù xì, gồ ghề, sần sùi

Cách đọc từ vựng 가슬가슬하다 : [가슬가슬하다]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.