Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 개년
개년
Danh từ phụ thuộc - 의존명사

Nghĩa

1 : năm
해를 세는 단위.
Đơn vị đếm số năm.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
정부는 앞으로 십 년 동안지역경제개발하겠다는 십 개년 계획발표했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
우리 연구소는 오 개년 평가 보고서작성해 지난 오 년 동안성과정리했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
시정연설에서 김정은은 2025년까지인 경제발전 5개년 계획 완수를 다그치는 한편, 올가을 이후 코로나 백신 접종 필요성언급했습니다.
Internet
시정연설에서 김정은은 2025년까지인 경제 발전 5개년 계획 완수를 다그치는 한편으로, 올가을 이후 코로나 백신 접종 필요성언급했습니다.
Internet
시정연설에서 김정은은 2025년까지인 경제 발전 5개년 계획 완수를 다그치는 한편으로, 올가을 이후 코로나 백신 접종 필요성언급했습니다.
Internet
양원좡 위건위 인구가족사司 사장국장급은 지난달 열린 중국인구협회 연차총회에서 제14차 5개년 계획2021∼2025년 기간 마이너스 인구 성장진입할 것으로 예상다고 전망했습니다.
Internet
여한솔대한전공의협의회 회장 이미 저는 재앙시작다고 봅니다. 이미 최근개년 동안그런 필수에 대한 인력지원하지 않는 사태들은 심각합니다.
Internet
여한솔대한전공의협의회 회장 이미 저는 재앙시작다고 봅니다. 이미 최근개년 동안그런 필수에 대한 인력지원하지 않는 사태들은 심각합니다.
Internet
현대연이 1991년부터 2021년까지 31개년폭염 강세 연도폭염 약세 연도분류결과, 폭염 강세 연도전국 평균 폭염 일수는 15.9일, 폭염 약세 연도는 5.8일로 각각 나타났습니다.
Internet
AFP 통신에 따르면 베네데토 비냐 페라리 최고경영자CEO는 현지시간 16일 이탈리아 북부 마라넬로 본사에서 하이브리드·전기차 비중을 대폭 확대하는 것을 뼈대로 하는 4개년2022∼2026 전략 계획을 발표했습니다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
개 - 個
từng cái, từng thứ
연 - 年
niên

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 개년 :
    1. năm

Cách đọc từ vựng 개년 : [개년]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.