Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 고니
Chủ đề : Chim
고니
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : thiên nga
온몸이 흰색이고 목이 길며 노란 부리와 검은 다리를 가진 물에 사는 새.
Loài chim sống ở dưới nước, thân màu trắng, cổ dài, mỏ vàng, chân đen.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
아이들은 물가고니들한테 먹이를 나누어 주고 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
호수에는 여러 마리고니 떼가 줄지어 헤엄치고 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이곳 철새 도래지에는 고니, 두루미 등의 철새가 찾아오고 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
낙동강 하구청정 지역이라 다른 곳에서는 보기 힘든 고니기러기구경할 수 있다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
호주에서 영화 작업 중인 제임스 캐머런 감독온라인으로 인사지만 샘 워딩턴, 조이 살다나, 시고니 위버.
Internet
유인태전 국회 사무총장 글쎄 그다음에 좀 생각 있는 중진들은 다 그냥 대표 직무대행. 맨 처음에 권성동 원내대표가 취했던 자세잖아요. 그게 또 당의 기조국에서 유권 해석을 해서 이건 고의아니니까 사고니까 직무대행하자. 지금 거기로 가는 게 법원취지다. 저는 뭐 법률전문가가 아니거기에 대한 해석이 또 다를 수는 있을 텐데 글쎄, 저는 그 대표 직무대행으로 해서 가서 최고위원 보궐선거해서 뽑고 그렇게 하는 거 하고 아닌 거 하고차이가 있는지. 가령 윤심이 됐든 뭐가 됐든 저는 납득이 안 가요. 그냥 그렇게 가면 될 거 아니에요. 그리고 또 그 많은 중진들이 그러한 제안지금 하고잖아요. 그런데굳이 그렇게 새로운 비대위를 하는 게 여러 가지 법적 리스크도 있고 한 모양인데 그런다고 이준석 대표한편으로 민심에서 조금 인기가 올라간 부분도 있지만 또 지나치다고 하는. 그리고 또 당에서는 견제 심리, 당의 반발심은 좀 크잖아요 그렇게 두려워하는 건지 저는 이해가 안 가요.
Internet
유인태전 국회 사무총장 글쎄 그다음에 좀 생각 있는 중진들은 다 그냥 대표 직무대행. 맨 처음에 권성동 원내대표가 취했던 자세잖아요. 그게 또 당의 기조국에서 유권 해석을 해서 이건 고의아니니까 사고니까 직무대행하자. 지금 거기로 가는 게 법원취지다. 저는 뭐 법률전문가가 아니거기에 대한 해석이 또 다를 수는 있을 텐데 글쎄, 저는 그 대표 직무대행으로 해서 가서 최고위원 보궐선거해서 뽑고 그렇게 하는 거 하고 아닌 거 하고차이가 있는지. 가령 윤심이 됐든 뭐가 됐든 저는 납득이 안 가요. 그냥 그렇게 가면 될 거 아니에요. 그리고 또 그 많은 중진들이 그러한 제안지금 하고잖아요. 그런데굳이 그렇게 새로운 비대위를 하는 게 여러 가지 법적 리스크도 있고 한 모양인데 그런다고 이준석 대표한편으로 민심에서 조금 인기가 올라간 부분도 있지만 또 지나치다고 하는. 그리고 또 당에서는 견제 심리, 당의 반발심은 좀 크잖아요 그렇게 두려워하는 건지 저는 이해가 안 가요.
Internet
오늘29일 문화재청과 패션업계 등에 따르면 문화재청과 구찌 코리아 측은 오는 11월 1일 경복궁 근정전 일대에서 구찌 코스고니 패션쇼 인in 서울 경복궁 행사열기로 했다가 최근 취소했습니다.
Internet
행사명인 코스고니는 구찌의 크리에이티브 디렉터 알레산드로 미켈레가 선보인 새 컬렉션으로, 우주기원론이라는 뜻처럼 별자리에 담긴 신화 이야기 등을 모티브로 한 것으로 알려졌습니다.
Internet
부리 위에 검은 혹이 있는 혹고니입니다.
Internet
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 고니 :
    1. thiên nga

Cách đọc từ vựng 고니 : [고니]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?
.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"