Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : 반응
반응
Danh từ - 명사

Nghĩa

1 : sự phản ứng, phản ứng
어떤 자극에 대하여 일정한 동작이나 태도를 보임. 또는 그런 동작이나 태도.
Sự thể hiện động tác hay thái độ nhất định đối với sự kích thích nào đó. Hoặc động tác hay thái độ như vậy.
2 : sự phản ứng
두 개 이상의 물질이 서로 영향을 미쳐 일으키는 화학적 변화.
Sự biến đổi mang tính hóa học được gây ra do hai vật chất trở lên ảnh hưởng lẫn nhau.

Ví dụ

[Được tìm tự động]
엄마한테 반에서 일 등을 했다고 말씀드렸는데 별 반응이 없으셨어요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그의 죄에 비해 처벌너무 가볍다는 것이 시민들의 반응이었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
새로 출시된 자동차가 좋은 반응을 얻어 매출 목표 달성이 가시화될으로 보인다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
제품작년가장 반응이 좋았던 제품입니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
제품작년가장 반응이 좋았던 제품입니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
게이트에 연루된 정치인아무런 반응을 보이지 않았다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
격년제로 열리던 그 축제사람들의 반응이 좋아 올해부터는 매년 개최하기로 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
경기 반응을 보일 때에는 환자를 편안한 자세 눕힌호흡 안정시켜야 한다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그는 콘서트에서 팬들의 폭발적반응에 고무되어 더욱 멋진 공연 선보였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
우리 가족들은 내가 유학을 가겠다고 하자 적극 지원해 주겠다는 고무적반응 보였다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Hán hàn

Bạn có thể xem tất cả các âm hán hàn tại đây
반 - 反
phiên , phiến , phản
결사
quyết tử phản đối, liều chết phản đối, liều mạng phản đối
등하다
đảo chiều, ngược dòng
sự mưu phản
2
sự mưu phản, sự phản động
하다2
mưu phản, phản động
무조건
phản xạ vô điều kiện
-
phản, nghịch, ngược
-2
phản đối, trái
sự phản cảm
sự phản công, sự đánh trả đũa lại
격하다
phản công, đánh trả
sự kiên định, sự bất khuất, người vững vàng, người kiên định
sự phản cộng
sự làm phản, sự phản lại
sự trái ngược
2
sự phản đối
대급부
sự bù đắp, sự đền bù
대되다
bị trái ngược
대되다2
bị phản đối
대말
từ trái nghĩa
대쪽
phía đối diện
대파
phe đối lập
대편
phía đối diện
대편2
phe chống đối
대표
phiếu phản đối, phiếu chống đối
sự chuyển động ngược
2
sự phản động
동분자
kẻ phản động
동성
tính phản động
sự phục hồi nhanh chóng, sự củng cố nhanh chóng, sự lên lại
등하다
vọt lên, bật lên
sự nổi loạn, sự bạo động, sự phiến loạn
sự phản luận, sự bác bỏ, sự phản đối
론하다
phản bác, bác bỏ, phản đối
ngược lại, trái lại
면교사
bài học, kinh nghiệm
sự đối kháng, sự thù địch, sự đối lập
목하다
đối kháng, thù địch, đối lập
sự hỏi lại
sự phản đối Mỹ, sự chống đối Mỹ
민족
sự phản dân tộc, sự chống đối dân tộc
민족적
tính phản dân tộc
민족적
mang tính phản dân tộc
민주
sự phản dân chủ
민주적
tính phản đối dân chủ
민주적
mang tính phản dân chủ
sự phản bác
박되다
bị phản bác
박문
bài phản bác
sự phản bác
발심
suy nghĩ chống đối, suy nghĩ phản đối
발하다
phản kháng, chống đối
sự lặp lại, sự trùng lặp
복되다
được lặp đi lặp lại, bị lặp đi lặp lại
복하다
lặp đi lặp lại
봉건
sự phản phong kiến
비례
tỷ lệ nghịch
sự phản xạ
2
sự phản xạ
사되다
được phản xạ
사시키다
gây phản xạ, tạo phản xạ
사 작용
tác dụng phản xạ
사 작용2
tác dụng phản xạ
사 작용2
sự tác dụng ngược, sự tác dụng phản xạ
사적
mang tính phản xạ
사적
mang tính phản xạ
사회적
mang tính chống đối xã hội
사회적
mang tính chống đối xã hội
sự thức tỉnh, sự tự kiểm điểm, sự nhìn lại, việc tự suy xét
2
sự hối cải, ăn năn
성문
bản kiểm điểm
성적
sự giác ngộ, sự thức tỉnh, sự tỉnh ngộ
성적
có tính chất thức tỉnh, có tính chất giác ngộ
성하다
nhìn lại, tự suy xét
phản ngữ, sự trái nghĩa, từ trái nghĩa
sự phản nghịch, sự phản bội
2
sự làm phản, sự tạo phản
역자
kẻ phản nghịch, kẻ phản bội
역죄
tội phản bội, tội phản nghịch
역하다2
làm phản, tạo phản
sự phản chiếu
2
sự phản ánh
영되다
bị phản chiếu
영되다2
được phản ánh
영하다2
phản chiếu
sự phản ứng, phản ứng
2
sự phản ứng
sự trái nghĩa
의어
từ trái nghĩa
인륜
sự trái với đạo lý làm người
sự phản đối Nhật Bản, sự chống Nhật
작용
sự phản ứng lại, sự chống lại
작용2
sự phản tác dụng, sự phản lực
sự quay ngược
2
sự đảo ngược
2
sự đảo ngược, sự lật ngược
전되다
bị quay ngược
전되다2
bị đảo ngược
전되다2
bị đảo ngược, bị lật ngược
전하다2
đảo ngược
전하다2
đảo ngược, lật ngược
sự phế truất ngôi vua
정부
sự chống đối chính phủ, sự phản chính phủ
sự phản chứng, sự phản bác, sự phủ định, chứng cứ phản chứng, chứng cứ phản bác, chứng cứ phủ định
2
sự phản ánh, sự chứng minh
증되다
bị phản chứng, bị phản bác, bị phủ định
증하다
phản chứng, phản bác, phủ định
체제
sự chống đối chế độ
sự đắn đo, sự suy tư
2
sự nhai lại
추하다
đắn đo, suy tư
sự vi phạm, sự phạm luật
포지효
sự hiếu thảo tột cùng
하다
phản, phản lại
하다2
làm trái ý, làm trái luật
sự phản kháng, sự chống đối
항심
suy nghĩ chống đối, suy nghĩ phản kháng
항아
đứa trẻ ngỗ nghịch, đứa trẻ ương bướng, kẻ ương bướng, kẻ ngang ngạnh
항적
tính chất phản kháng, tính chất chống đối
항적
có tính chất phản kháng, có tính chất chống đối
항하다
phản kháng, chống đối
sự phản đối hạt nhân
sự phản hồi, sự tác động trở lại
2
sự vọng lại, sự dội lại
되다
bị tương phản, bị trái ngược
하다
tương phản, trái ngược
sự trái ngược hoàn toàn
대되다
bị trái ngược hoàn toàn
화학
phản ứng hóa học
sự vi phạm
sự phản bội
kẻ phản bội
sự vi phạm
kẻ vi phạm, người vi phạm
이율배
sự tương phản, sự mâu thuẫn
하장
sự đã ăn cắp còn la làng
조건
phản xạ có điều kiện
sự đồng thuận và phản bác, sự tán thành và phản đối
양론
hai luồng ý kiến trái chiều
응 - 應
ưng , ứng
sự rung cảm, sự rung động
2
sự linh ứng
하다
rung cảm, rung động
sự đối ứng
2
sự đối xứng
되다
được đối ứng, được tương ứng
biện pháp đối phó
하다2
đối ứng, tương ứng
맞대
sự đối ứng trực diện
맞대하다
đối ứng trực diện
không trả lời
sự phản ứng, phản ứng
2
sự phản ứng
sự đáp ứng
부적
sự không thể thích nghi, sự không thể thích ứng
sự thích nghi, sự thuận theo
하다
thích nghi, thuận theo
sự ứng cứu, sự cấp cứu
급실
phòng cấp cứu
급조치
biện pháp ứng cứu
급 처치
sự sơ cứu, sự cấp cứu
sự chấp thuận, sự ưng thuận
낙하다
chấp thuận, ưng thuận
sự ứng đáp, sự trả lời
답률
tỉ lệ ứng đáp, tỉ lệ trả lời
답자
người ứng đáp, người trả lời
답하다
ứng đáp, trả lời
một cách thích đáng, một cách thích hợp
2
quả nhiên, tất nhiên
당하다
thích hợp, thích đáng, thỏa đáng
당하다2
tất yếu, đương nhiên
sự ứng đối
sự ứng tuyển
모되다
được ứng tuyển
모자
người ứng tuyển
모작
tác phẩm dự tuyển
sự ứng báo, sự quả báo
thích hợp, thích đáng, thỏa đáng
sự đối đáp, sự đáp trả
수하다
đối đáp, đáp trả
sự ứng thí
sự thích ứng
되다
được thích ứng
khả năng thích ứng
sự ăn khớp, sự phù hợp, sự ăn nhập với nhau
2
sự phản ánh tất yếu, sự thể hiện kết quả tất yếu, sự báo ứng
되다
được ăn khớp, được phù hợp, trở nên ăn nhập với nhau
되다2
bị báo ứng, được phản ảnh một cách tất yếu, được thể hiện kết quả một cách tất yếu
하다
ăn khớp, phù hợp, ăn nhập với nhau
하다2
báo ứng, phản ảnh tất yếu, thể hiện kết quả tất yếu
화학 반
phản ứng hóa học
sự tương ứng
2
sự ăn ý
sự ứng dụng
용되다
được ứng dụng
용 프로그램
chương trình ứng dụng
sự cổ vũ
2
sự cổ vũ động viên
원가
bài hát cổ động
원군
quân tiếp viện
원단
nhóm cổ động viên, đoàn cổ động viên
원석
ghế cổ động viên
원전
trận chiến cổ động
sự ứng chiến, sự đáp trả, sự đánh trả
전하다
ứng chiến, đáp trả, đánh trả
sự tiếp đón, sự đón tiếp
접세트
bộ bàn ghế tiếp khách
접실
phòng khách
sự bỏ thầu
하다
đáp ứng
인과
nhân quả ứng báo
임기
tùy cơ ứng biến
자동 답기
máy ghi âm cuộc gọi tự động, máy tự động trả lời
sự thiết đãi, sự chiêu đãi, sự đãi tiệc
하다
thiết đãi, chiêu đãi, đãi tiệc
sự đáp lại, sự hưởng ứng
하다
đáp lại, hưởng ứng

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của từ vựng 반응 :
    1. sự phản ứng, phản ứng
    2. sự phản ứng

Cách đọc từ vựng 반응 : [바ː능]

Đánh giá phần từ vựng

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích từ vựng này không ?

Kết quả khác

.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
.