Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Từ vựng tiếng hàn

Trong trang có chứa từ vựng tiếng hàn theo các chủ đề có phiên âm. Ngoài ra còn có bài tập giúp bạn làm chủ từ vựng.
Các chủ đề từ vựng bao gồm
  • Từ vựng tiếng hàn chuyên ngành. Dành cho người đang học tại các trường đại học Hàn Quốc. Hoặc muốn nghiên cứu sâu thêm về tiếng hàn.
  • Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề đời sống. Tổng hợp những chủ đề về đời sống thường ngày. Bạn sẽ có nguồn từ vựng lớn để giao tiếp .
  • Từ vựng tiếng hàn qua sách và các giáo trình. Hohohi giúp bạn tổng hợp từ vựng của giáo trình và sách tiếng hàn. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng ôn tập lại kiến thức của mình. Có cả những tập hợp từ vựng theo cấp độ, theo loại từ...
Lưu về facebook ngay

Học từ vựng tiếng hàn qua âm hán

Chắc bạn không lạ gì hán việt ? Như những từ dũng cảm, học vắn, công thức

Do ảnh hưởng lớn từ văn hóa Trung Hoa. Tiếng Hàn cũng vậy. Nên khi người Việt học tiếng hàn đây là một lợi thế rất lớn

Xem 1000 gốc hán hàn

Từ vựng tiếng hàn Chuyên ngành

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Du lịch

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Giáo dục

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Công nghệ thông tin

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Xã hội truyền thông

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Kinh doanh, quản lý

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Kiến trúc xây dựng

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Kĩ thuật

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Luật

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Sáng tạo, thiết kế

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Nhân văn

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Nông ngiệp

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Y tế, sức khỏe.

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Chăm sóc cá nhân

Từ vựng tiếng hàn Đời sống

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Cơ bản

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Động vật

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Thiên nhiên

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Quốc gia

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Đồ dùng

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Ẩm thực

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Đời sống

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Công việc

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Tôn giáo

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Giao thông

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Ôn luyện từ vựng tiếng hàn

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Luyện thi topik

Từ vựng tiếng hàn Giáo trình

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Giáo trình Sejong

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Giáo trình đại học seoul

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Chương trình tiếng Hàn hội nhập xã hội Hàn Quốc KIIP

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Topik in 30 days

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : 쏙쏙 40 ngày topik sơ cấp

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : 쏙쏙 50 ngày topik trung cấp

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : EBS 토픽 어휘 고급 Cao cấp

Từ vựng tiếng hàn chủ đề : Giáo trình tổng hợp