Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập

Dịch tên tiếng Việt sang tên Tiếng Hàn

Hướng dẫn tra cứu tên tiếng hàn của bạn

Bạn có tò mò tên của mình trong tiếng Hàn không ? Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Sử dụng rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhập tên của mình trong tiếng hàn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển nó thành tiếng hàn. Kèm thêm phiên âm và cả âm thanh nữa.

Sau khi tìm xong nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng tra cứu nha. Còn rất nhiều ứng dụng hay ho như phân tích từ vựng, ngữ pháp tiếng hàn. Từ điển hán hàn hãy khám phá sau khi tra tên nhé...

Được rồi vào vấn đề chính nha.

Cách tra tên tiếng hàn của bạn

  • Nhập tên của bạn ở dưới
  • hệ thống sẽ tự động tìm những tên tiếng hàn giống hoặc gần giống
  • Bạn có thể nghe tên mình trong tiếng hàn. Và có thể tra xem tên tiếng hàn của bạn bắt đầu với những từ vựng nào...
  • Nếu không thể tìm thấy tên của bạn. Hãy tra cứu.

Bảng dịch tên tiếng việt sang tên tiếng hàn

Nếu như tên phần mêm không thể đưa ra kết quả. bạn có thể tìm tên tiếng hàn của bạn thủ công qua bảng sau :

Tiếng Việt Tiếng Hàn PHIÊN ÂM
ÁI Ae
Mi
ÁI Ae
MIỄN Myun
AN Ahn
MINH Myung
ANH Young
MỸ,MY Mi
ÁNH Yeong
NA Na
BÁCH Bak (Park)
NAM Nam
BẠCH Baek
NGA Ah
BÂN Bin
NGA Ah
BÀNG Bang
NGÂN Eun
BẢO Bo
NGHỆ Ye
BÍCH Byeok
NGHIÊM Yeom
BÌNH Pyeong
NGỘ Oh
BÙI Bae
NGỌC Ok
CAM Kaem
NGỌC Ok
CẨM Geum (Keum)
NGUYÊN,NGUYỄN Won
CĂN Geun
NGUYỆT Wol
CAO Ko (Go)
NHÂN In
CHA Xa
NHẤT,NHẬT Il
CHÂU Joo
NHI Yi
CHÍ Ji
NHIẾP Sub
CHU Joo
NHƯ Eu
CHUNG Jong
NI Ni
KỲ Ki
NINH Nyeong
KỶ Ki
NỮ Nyeo
Ki
OANH Aeng
Ku (Goo)
PHÁC Park
CUNG Gung (Kung)
PHẠM Beom
CƯỜNG,CƯƠNG Kang
PHAN Ban
CỬU Koo (Goo)
PHÁT Pal
ĐẮC Deuk
PHI Bi
ĐẠI Dae
PHÍ Bi
ĐÀM Dam
PHONG Pung/Poong
ĐĂNG,ĐẶNG Deung
PHÚC,PHƯỚC Pook
ĐINH Jeong
PHÙNG Bong
ĐẠO Do
PHƯƠNG Bang
ĐẠT Dal
QUÁCH Kwak
DIÊN Yeon
QUÂN Goon/ Kyoon
DIỆP Yeop
QUANG Gwang
ĐIỆP Deop
QUỐC Gook
ĐÀO Do
QUYÊN Kyeon
ĐỖ Do
QUYỀN Kwon
DOÃN Yoon
QUYỀN Kwon
ĐOÀN Dan
SẮC Se
ĐÔNG Dong
SƠN San
ĐỔNG Dong
TẠ Sa
ĐỨC Deok
TẠI Jae
DŨNG Yong
TÀI,TẠI,TRÃI Jae
DƯƠNG Yang
TÂM,THẨM Sim
DUY Doo
TÂN,BÂN Bin
GIA Ga
TẤN,TÂN Sin
GIAI Ga
TẦN,THÂN Shin
GIANG Kang
THẠCH Taek
KHÁNH Kang
THÁI Chae
KHANG Kang
THÁI Tae
KHƯƠNG Kang
THẨM Shim
GIAO Yo
THANG Sang
Ha
THĂNG,THẮNG Seung
Ha
THÀNH Sung
HÁCH Hyuk
THÀNH,THỊNH Seong
HẢI Hae
THANH,TRINH,TRỊNH,CHÍNH,ĐÌNH,CHINH Jeong
HÀM Ham
THẢO Cho
HÂN Heun
THẤT Chil
HÀN,HÁN Ha
THẾ Se
HẠNH Haeng
THỊ Yi
HẢO Ho
THÍCH,TÍCH Seok
HẠO,HỒ,HÀO Ho
THIÊN Cheon
HI,HỶ Hee
THIỆN Sun
HIẾN Heon
THIỀU Seo (Sơ đừng đọc là Seo)
HIỀN Hyun
THÔI Choi
HIỂN Hun
THỜI Si
HIỀN,HUYỀN hyeon
THÔNG,THỐNG Jong
HIẾU Hyo
THU Su
HINH Hyeong
THƯ Seo
HỒ Ho
THỪA Seung
HOA Hwa
THUẬN Soon
HOÀI Hoe
THỤC Sook
HOAN Hoon
THỤC Sil
HOÀNG,HUỲNH Hwang
THỤC Sil
HỒNG Hong
THƯƠNG Shang
HỨA Heo
THỦY Si
HÚC Wook
THÙY,THÚY,THỤY Seo
HUẾ Hye
THY Si
HUỆ Hye
TIẾN Syeon
HƯNG,HẰNG Heung
TIÊN,THIỆN Seon
HƯƠNG hyang
TIẾP Seob
HƯỜNG Hyeong
TIẾT Seol
HỰU Yoo
TÍN,THÂN Shin
HỮU Yoo
So
HUY Hwi
TỐ Sol
HOÀN Hwan
TÔ,TIÊU So
HỶ,HY Hee
TOÀN Cheon
KHẮC Keuk
TÔN,KHÔNG Son
KHẢI,KHỞI Kae (Gae)
TỐNG Song
KHÁNH Kyung
TRÀ Ja
KHOA Gwa
TRÁC Tak
KHỔNG Gong (Kong)
TRẦN,TRÂN,TRẤN Jin
KHUÊ Kyu
TRANG,TRƯỜNG Jang
KHƯƠNG Kang
TRÍ Ji
KIÊN Gun
TRIẾT Chul
KIỆN Geon
TRIỆU Cho
KIỆT Kyeol
TRỊNH Jung
KIỀU Kyo
TRINH,TRẦN Jin
KIM Kim
ĐINH Jeong
KÍNH,KINH Kyeong
TRỞ Yang
LA Na
TRỌNG,TRUNG Jung/Jun
LÃ,LỮ Yeo
TRÚC Juk | cây trúc
LẠI Rae
TRƯƠNG Jang
LAM Ram
Soo
LÂM Rim
TỪ Suk
LAN Ran
TUẤN Joon
LẠP Ra
TUẤN,XUÂN Jun/Joon
Ryeo
TƯƠNG Sang
LỆ Ryeo
TUYÊN Syeon
LIÊN Ryeon
TUYẾT Seol
LIỄU Ryu
TUYẾT Syeol
LỖ No
VÂN Woon
LỢI Ri
VĂN Moon
LONG Yong
VĂN Mun/Moon
LỤC Ryuk/Yuk
LƯƠNG Ryang
VI Wi
LƯU Ryoo
VIÊM Yeom
LÝ,LY Lee
VIỆT Meol
Ma
Moo
MAI Mae
VU Moo
MẪN Min
Woo
MẪN Min
VƯƠNG Wang
MẠNH Maeng
VY Wi
MAO Mo
XA Ja
MẬU Moo
XƯƠNG Chang
YẾN Yeon

Câu hỏi thường gặp

Cách tra tên tiếng hàn:

  • Nhập tên của bạn ở dưới
  • hệ thống sẽ tự động tìm những tên tiếng hàn giống hoặc gần giống
  • Bạn có thể nghe tên mình trong tiếng hàn. Và có thể tra xem tên tiếng hàn của bạn bắt đầu với những từ vựng nào...
  • Nếu không thể tìm thấy tên của bạn. Hãy tra cứu.

Có thể tìm tên tiếng hàn của bạn. Đây là một ứng dụng tìm kiếm, tra cứu. Bạn dễ dàng tra ra tên của mình. Kèm theo đó là các phát âm tiếng hàn và phiên âm.