Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : 라야지요

라야지요

Nghĩa ngữ pháp 라야지요

1 : phải là ...
(두루높임으로) 말하는 사람결심이나 의지 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện ý chí hoặc quyết tâm của người nói.
2 : phải là...
(두루높임으로) 어떤 일의 정도 강조하며 서술할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi tường thuật nhấn mạnh mức độ của việc nào đó.
3 : phải là
(두루높임으로) 어떤 상황이나 상태임을 또는 그렇지 않음을 강조함을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện sự nhấn mạnh là trạng thái hay tình huống nào đó hoặc không phải như vậy.

Ví dụ cho ngữ pháp 라야지요

지수가 반장을 한다고요? 여간 모범생이라야지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아이들에게 무조건 공부를 하란다고 되는 일이라야지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
어머님의 병을 맡길 분은 그 분야의 최고 의사라야지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이번 여행은 쉬러 가는 것이니 조용하고 평화로운 곳이라야지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
요즘 취업 준비생이 어디 한둘이라야지요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Ngữ pháp tương đồng với 라야지요

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp 라야지요 :
    1. phải là ...
    2. phải là...
    3. phải là

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp 라야지요 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"