Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ다디
ㄴ다디

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다디

1 : nói rằng… phải không?, bảo là… ư?
(아주낮춤으로) 다른 사람무슨 말을 했는지 물어볼 때 쓰는 표현.
(cách nói rất hạ thấp) Cấu trúc dùng khi hỏi xem người khác đã nói gì.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia