Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 은걸요

은걸요

Nghĩa ngữ pháp 은걸요

1 : đấy, lắm đấy
(두루높임으로) 말하는 사람어떤 사실 대해 새롭게 알게 되어 감탄함을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện việc nói như để cảm thán về sự việc mà người nói mới biết.
2 : đấy nhé
(두루높임으로) 자기 생각이나 주장 설명하듯 말하거나 그 근거를 댈 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi nói như thể giải thích chủ trương hay suy nghĩ của mình hoặc đề cập đến căn cứ đó."

Ví dụ cho ngữ pháp 은걸요

빨리 말하는 것보다 또박또박 말해서 좋은 것 같은걸요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가방이 사진으로 본 것보다 작은걸요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
어머, 전보다 많이 짧은걸요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
오늘은 어제보다 날씨가 좋은걸요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아녜요. 오히려 이해도 잘 되고 좋은걸요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia