TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 3 kết quả cho từ : ㄴ다지

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다지

1 : nghe nói... đúng không?, nghe nói... nhỉ?
(두루낮춤으로) 이전에 들은 어떤 사실을 듣는 사람에게 다시 묻거나 확인하여 말할 때 쓰는 표현.
(cách nói hạ thấp phổ biến) Cấu trúc dùng khi hỏi để xác nhận hoặc hỏi lại người nghe sự việc nào đó đã nghe trước đây.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia