Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : -으려면서

-으려면서

Nghĩa ngữ pháp -으려면서

1 : định... đồng thời… vừa định… mà lại...
의도를 가진 동작이 있는 상태에서 뒤에 또 다른 상황동작이나 상태가 일어남을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện trong trạng thái định thực hiện động tác có ý đồ thì trạng thái hay động tác của tình huống khác diễn ra ở sau.
2 : sắp… đồng thời...
Cấu trúc thể hiện việc gì đó dường như sắp xảy ra trước mắt.

Ví dụ cho ngữ pháp -으려면서

창문을 닫으려면서 왜 우리 눈치를 보니?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
언니 옷을 입으려면서 언니한테 말을 하지 않으면 곤란하지.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
밥을 먹으려면서 텔레비전을 켠 거야?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
해가 솟으려면서 밖이 환해졌어요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
태풍이 멎으려면서 비도 적게 내리네요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Ngữ pháp tương đồng với -으려면서

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp -으려면서 :
    1. định... đồng thời… vừa định… mà lại...
    2. sắp… đồng thời...

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp -으려면서 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"