TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ 나머지

Nghĩa ngữ pháp ㄴ 나머지

1 : rốt cuộc, nên, với
앞에 오는 말이 나타내는 행위를 하거나 그런 상태가 된 결과로서 뒤의 내용을 이어 말함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc nối tiếp nội dung sau bằng kết quả thực hiện hành động mà vế trước diễn tả hoặc trạng thái như vậy.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia