Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ대도
ㄴ대도

Nghĩa ngữ pháp ㄴ대도

1 : mặc dù… cũng…, dù... nhưng...
앞에 오는 말이 어떤 상황 가정하거나 실제 상황 제시하지만 뒤에 오는 말에 아무런 영향 끼치지 않음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện vế trước giả định tình huống nào đó hoặc đưa ra tình huống thực tế nhưng lại không ảnh hưởng gì đến vế sau.

Ngữ pháp tương đồng với ㄴ대도

Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia