Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 기에 망정이지

기에 망정이지

Nghĩa ngữ pháp 기에 망정이지

1 : may mà… chứ...
앞의 말이 나타내는 내용같이 된 것이 다행라는 뜻을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc được trở nên giống như nội dung mà vế trước diễn đạt là may mắn.

Ví dụ cho ngữ pháp 기에 망정이지

우산을 가져왔기에 망정이지 이 비를 다 맞을 뻔했네.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그때 지나가던 사람이 있었기에 망정이지 혼자 있었으면 큰일이 날 뻔했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
안전벨트를 했기에 망정이지 안 그랬으면 크게 다쳤을 거예요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
제때 치료했기에 망정이지 몰랐다면 큰 병이 되었을 거야.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
내가 집에 일찍 왔기에 망정이지 하마터면 집에 불이 날 뻔했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp 기에 망정이지 :
    1. may mà… chứ...

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp 기에 망정이지 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"