TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ답니다

Nghĩa ngữ pháp ㄴ답니다

1 : nghe nói là, nghe bảo rằng
(아주높임으로) 말하는 사람이 들어서 알고 있는 것을 듣는 사람에게 전달함을 나타내는 표현.
(cách nói rất kính trọng) Cấu trúc thể hiện việc truyền đạt cho người nghe điều mà người nói đã nghe nên biết được.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia