TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ답니까

Nghĩa ngữ pháp ㄴ답니까

1 : nghe nói… ạ?. nghe bảo... ạ?
(아주높임으로) 듣는 사람이 이전에 들은 사실에 대해 물을 때 쓰는 표현.
(cách nói rất kính trọng) Cấu trúc dùng khi hỏi về sự việc mà người nghe đã nghe trước đây.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia