TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ다는데도

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다는데도

1 : nói là... vậy mà..., nghe nói... vậy mà...
들었거나 주장한 사실을 전달하면서 뒤에 그와 반대되는 상황이 이어짐을 나타내는 표현.
Cấu trúc truyền đạt sự việc đã nghe hoặc chủ trương, đồng thời thể hiện tình huống trái ngược với điều đó được tiếp nối ở sau.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia