TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 은가 보다

Nghĩa ngữ pháp 은가 보다

1 : hình như, dường như, có vẻ
앞의 말이 나타내는 사실을 추측함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán sự việc mà từ ngữ phía trước thể hiện.

Ví dụ cho ngữ pháp 은가 보다

유민이는 예쁘고 공부도 잘해서 인기가 많은가 보다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
오늘은 날씨가 추워서 관광객도 적은가 보다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규가 기분이 좋은가 보다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia