Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : -기 전에

-기 전에

Nghĩa ngữ pháp -기 전에

1 : trước khi
뒤에 오는 말이 나타내는 행동이 앞에 오는 말이 나타내는 행동보다 앞서는 것을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện hành động mà vế sau diễn tả xảy ra trước hành động mà vế trước diễn tả.

Bổ sung cho ngữ pháp -기 전에

Ngữ pháp N 전에 , V기 전에: Trước đây, trước khi


- Có nghĩa là trước thời điểm hay trước hành động nào đó. Sử dụng với hình thức thời gian N 전에, V기 전에
N 전에 : N thường là danh từ chỉ thời gian, thời điểm, hay khoảng thời gian trước đó. Hoặc các danh từ kết hợp với 하다( 식사, 숙체, 공부…)
V기 전에 diễn tả hành động nào đó xảy ra trước hoặc sớm hơn sự việc đằng sau nó.


Ví dụ ngữ pháp N 전에 , V기 전에


A:아들아, 밥을 먹기 전에 뭐 해? Con trai, trước khi ăn cơm thì làm gì nào?


B: 밥을 먹기 전에 손을 씻어야 해요.
Trước khi ăn cơm phải rửa tay ạ.


5년 전에 저는 한국 공부하기가 시작해요. 
Tôi bắt đầu học tiếng Hàn Quốc 5 năm trước đây.


퇴사 전에 업무를 다 인수인계하겠습니다.
Trước khi nghỉ việc tôi sẽ bàn giao hết công việc ạ.

Ví dụ cho ngữ pháp -기 전에

배우는 사람은 가르침을 얻기 전에 먼저 그 마음을 깨끗이 하여야 한다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
우리는 전반전에 다섯 골을 넣어 후반전도 되기 전에 승패가 가름이 났다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
동네 사람들은 대학도 졸업하기 전에 고시에 합격한 언니를 가리켜 천재라고 했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
가정 상담가는 예비부부에게 결혼을 하기 전에 미리 가법을 만들라고 조언했다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
선수들은 경기가 시작되기 전에 가볍게 몸을 풀고 있었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp -기 전에 :
    1. trước khi

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp -기 전에 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"