으려더니

Nghĩa ngữ pháp 으려더니

1 : định... mà...
어떤 일이 의도대로 되려 하다가 안 되거나 덜 이루어짐을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc gì đó sắp thành như ý định thì lại không thành hoặc chưa hoàn thành.
2 : sắp... thì…
어떤 일이 일어날 것 같다가반대의 일이 일어남을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc nào đó dường như sắp xảy ra thì việc trái ngược với điều đó xảy ra.
Luyện tập ngữ pháp "으려더니" ngay

Ví dụ cho ngữ pháp 으려더니

지수가 밥을 먹으려더니 한 숟가락 뜨다 말고 갑자기 벌떡 일어나서 나가더라.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아이가 장난감을 찾으려더니 벌써 포기했나 보다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
승규는 책을 읽으려더니 금방 잠이 들었구나.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
지수는 일등을 해서 장학금을 받으려더니 지금은 꼴찌를 하지 않을까 걱정하고 있어요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
감기가 나으려더니 더 심해졌어요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Ngữ pháp tương đồng với 으려더니

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp 으려더니 :
    1. định... mà...
    2. sắp... thì…

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp 으려더니 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

Ngữ pháp 으려더니 - Từ điển ngữ pháp tiếng hàn HOHOHI
Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 으려더니