Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 16 kết quả cho từ : 려는

려는

Nghĩa ngữ pháp 려는

1 : định, muốn
어떤 행위를 할 의도나 목적이 있음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc có mục đích hay ý định sẽ thực hiện hành vi nào đó.
2 : sắp, muốn
어떤 일이 일어날 것 같음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc nào đó dường như sắp xảy ra.

Ví dụ cho ngữ pháp 려는

모방은 원형에 가까워지려는 노력이다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
그는 일어서서 문밖으로 나가려는 내 앞을 가로막아 섰다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
전국 관광 명소에는 가을철 단풍을 구경하려는 관광객들로 붐볐다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
모든 일을 완벽하게 하려는 민준이는 작은 일에도 강박적으로 매달렸다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
입시 학원은 유명 강사의 수업을 들으려는 학생들로 발 디딜 틈이 없었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia