TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 으면 안 되다

Nghĩa ngữ pháp 으면 안 되다

1 : nếu... thì không được, không được...
어떤 행동이나 상태를 금지하거나 제한함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự cấm đoán hoặc hạn chế hành động hay trạng thái nào đó

Ngữ pháp tương đồng với 으면 안 되다

Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia