Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ다면서

ㄴ다면서

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다면서

1 : nói là...mà... à?, bảo là... sao lại...?
듣는 사람이나 다른 사람이전에 했던 말이 예상이나 지금상황과 다름을 따져 물을 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi hỏi vặn lại về lời người nghe hay người khác đã nói trước đây mà khác với dự tính hoặc tình huống bây giờ.
2 : vừa nói là… vừa…, bảo là... đồng thời
다른 사람어떤 말을 하면서 함께 어떤 행동을 하는 것을 나타낼 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi thể hiện việc người khác nói lời nào đó và đồng thời thực hiện hành động nào đó.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia