Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : -라더군요

-라더군요

Nghĩa ngữ pháp -라더군요

1 : nghe nói là... đấy, nghe bảo là... đấy
(두루높임으로) 들어서 새롭게 알게 된 사실을 듣는 사람에게 전할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi truyền đạt cho người nghe sự việc mới biết do nghe được.
2 : nói là hãy... đấy, bảo rằng hãy... đấy
(두루높임으로) 들어서 새롭게 알게 된 명령이나 요청내용을 듣는 사람에게 전달할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi truyền đạt cho người nghe nội dung của mệnh lệnh hay yêu cầu mới biết do nghe được.

Ví dụ cho ngữ pháp -라더군요

아프다니까 일찍 집에 가서 쉬라더군요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
서류 중에 빠진 것이 있는데 뭔지 모르겠다고 찾으라더군요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
저분이 새로 오신 선생님이라더군요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
여기가 지수가 이사할 아파트라더군요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이게 동짓날 먹는 팥죽이라더군요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp -라더군요 :
    1. nghe nói là... đấy, nghe bảo là... đấy
    2. nói là hãy... đấy, bảo rằng hãy... đấy

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp -라더군요 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"