Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : 을 것 같다

을 것 같다

Nghĩa ngữ pháp 을 것 같다

1 : có lẽ
추측을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán.

Ví dụ cho ngữ pháp 을 것 같다

다음 달에 남편이 보너스를 받으면 이번 달 가계 적자를 메울 수 있을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아침에 늦잠을 자서 간들간들 수업에 늦을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아침에 늦잠을 자서 간들간들 수업에 늦을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이 갑옷은 두터워 창이나 칼에도 뚫리지 않을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
계란빵은 맛도 좋지만 계란이 하나 통째로 들어가 있어서 영양가도 높을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia