TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 을 것 같다

Nghĩa ngữ pháp 을 것 같다

1 : có lẽ
추측을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán.

Ví dụ cho ngữ pháp 을 것 같다

다음 달에 남편이 보너스를 받으면 이번 달 가계 적자를 메울 수 있을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아침에 늦잠을 자서 간들간들 수업에 늦을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
아침에 늦잠을 자서 간들간들 수업에 늦을 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia