TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 고 나다

Nghĩa ngữ pháp 고 나다

1 : xong, rồi
앞에 오는 말이 나타내는 행동이 끝났음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện hành động mà từ ngữ phía trước thể hiện đã kết thúc.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia