TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 3 kết quả cho từ : ㄴ 다음에

Nghĩa ngữ pháp ㄴ 다음에

1 : tiếp sau, sau khi
앞에 오는 말이 가리키는 일이나 과정이 끝난 뒤임을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sau khi sự việc hay quá trình mà vế trước diễn tả đã kết thúc.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia