Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 5 kết quả cho từ : -라거든

-라거든

Nghĩa ngữ pháp -라거든

1 : nếu bảo là … thì...
다른 사람의 말이 뒤에 오는 말에 대한 조건이나 근거임을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện lời của người khác là căn cứ hay điều kiện đối với vế sau.
2 : nếu bảo hãy … thì...
다른 사람의 명령이나 요청이 뒤에 오는 말에 대한 조건이나 근거임을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện yêu cầu hay mệnh lệnh của người khác là căn cứ hay điều kiện đối với vế sau.
3 : vì bảo là ...
(아주낮춤으로) 다른 사람의 명령이나 요청 인용하면문장의 끝맺음을 나타내는 표현.
(cách nói rất hạ thấp) Cấu trúc thể hiện sự dẫn lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người khác, đồng thời kết thúc câu.

Ví dụ cho ngữ pháp -라거든

부장님께서 회의 끝날 때까지 기다리라거든 사무실에서 기다리세요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
지수가 이 책이 아니라거든 서점에 가서 다른 책으로 교환하세요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
전 조금 더 있다가 갈게요. 친구가 여기서 기다리라거든요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
조금 있다 오신다고 먼저 드시라거든요. 먼저 드세요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
지수가 늦을 것 같다고 먼저 밥을 먹으라거든.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp -라거든 :
    1. nếu bảo là … thì...
    2. nếu bảo hãy … thì...
    3. vì bảo là ...

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp -라거든 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"