TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : 고는 하다

Nghĩa ngữ pháp 고는 하다

1 : thường hay, thường
같은 상황이 반복됨을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc cùng một tình huống được lặp lại.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia