Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 3 kết quả cho từ : ㄴ다면

ㄴ다면

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다면

1 : nếu nói là… thì…, nếu bảo rằng… thì…
누군가가 어떤 생각이나 의지 밝히는 경우 가정하그것이 뒤에 오는 말의 조건이 됨을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc giả định trường hợp ai đó nói lên suy nghĩ hay ý định nào đó và điều đó trở thành điều kiện của vế sau.

Ví dụ cho ngữ pháp ㄴ다면

만약 ~ㄴ다면
nếu ...
internet
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia