Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 4 kết quả cho từ : -라든지

-라든지

Nghĩa ngữ pháp -라든지

1 : là... hay...
두 가지 사실 가운데 어느 하나를 선택함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự lựa chọn một cái nào đó trong hai sự việc.
2 : bất kể là… hay...
여러 사실 중에 어느 것을 선택하거나 어느 것에 해당해도 상관이 없음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện dù lựa chọn hay tương ứng với cái nào trong các sự việc cũng không sao.
3 : hãy… hay hãy...
두 가지 명령 내용 가운데 어느 하나를 선택함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc lựa chọn một trong hai nội dung mệnh lệnh.
4 : bất kể hãy… hay hãy...
여러 명령 내용 중에서 어느 것을 선택해도 상관이 없음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc dù lựa chọn cái nào trong các nội dung mệnh lệnh thì cũng không sao.

Ví dụ cho ngữ pháp -라든지

여기 물건을 가져다 놓기만 하고 쓰라든지라든지 하는 얘기를 안 해주면 어떻게 해?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
다음 순서를 준비하라든지 좀 더 기다리라든지 빨리 알려 줘야 하는 거 아냐?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
이런 방법이 맞다든지 아니라든지 말을 해 줘야지.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
산이라든지 바다라든지 자연을 즐길 수 있는 곳에 가면 기분이 상쾌하다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
상담을 예약하라든지 답변을 기다리라는지 그런 말은 안 해?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp -라든지 :
    1. là... hay...
    2. bất kể là… hay...
    3. hãy… hay hãy...
    4. bất kể hãy… hay hãy...

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp -라든지 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"