Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ가 보다
ㄴ가 보다

Nghĩa ngữ pháp ㄴ가 보다

1 : hình như, dường như, có vẻ
앞의 말이 나타내는 사실을 추측함을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán sự việc mà từ ngữ phía trước thể hiện.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia