Trang chủ

Du học Hàn Quốc
Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 을까 싶다

을까 싶다

Nghĩa ngữ pháp 을까 싶다

1 : e rằng, lo rằng
앞의 말이 나타내는 내용 불확실하게 추측하거나 그 내용대로 될까 봐 걱정하마음이 있음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán không chắc chắn nội dung mà vế trước thể hiện hoặc có tâm trạng lo lắng sẽ thành ra như nội dung đó.
2 : sẽ, định
앞의 말이 나타내는 행동을 할 생각이 막연하게 있음을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc có suy nghĩ mơ hồ sẽ thực hiện hành động mà vế trước thể hiện.

Ví dụ cho ngữ pháp 을까 싶다

아기의 해맑은 얼굴을 보니 앞으로 고해와 같은 험한 세상을 살아갈 수 있을까 싶다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
약 일만 구천 달러인데 해마다 증가하는 것으로 봐서는 곧 이만 달러를 돌파하지 않을까 싶습니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
응. 물론 그런 범죄를 저지르면 안 되겠지만 오죽 힘들었으면 자기 장기를 내다 팔 생각까지 했을까 싶기도 해.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
나는 설마 그가 나한테 거짓말을 했을까 싶었지만, 그래도 의심이 가는 건 사실이었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
소신의 부족한 생각으로는 아마 전쟁에 필요한 병력을 요구하지 않을까 싶사옵니다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp 을까 싶다 :
    1. e rằng, lo rằng
    2. sẽ, định

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp 을까 싶다 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia