Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Có 1 kết quả cho từ : 은 것 같다
은 것 같다

Nghĩa ngữ pháp 은 것 같다

1 : có lẽ
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán.

Ví dụ cho ngữ pháp 은 것 같다

친절한 의사와 간호사들 덕분에 병이 금방 나은 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
친절한 의사와 간호사들 덕분에 병이 금방 나은 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
고가품의 옷들을 자주 입고 다니는 것을 보니 지수는 돈이 많은 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
케이크가 고대로 남은 것을 보니 아무도 먹지 않은 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
고만치만 공부를 하고도 일 등을 하는 걸 보니 승규는 머리가 좋은 것 같다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia