Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ다던데요
ㄴ다던데요

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다던데요

1 : nghe nói là... đấy
(두루높임으로) 이전에 들은 사실여운을 남기면서 전달함으로써 말하고자 하는 바를 간접적으로 나타낼 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi người nói gián tiếp nói điều định nói ra bằng cách vừa truyền đạt vừa để lại dư âm về sự việc đã nghe được trước đó.

Ngữ pháp tương đồng với ㄴ다던데요

Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia