Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ다남

ㄴ다남

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다남

1 : sao lại
(아주낮춤으로) 가볍게 반박하는 뜻을 나타내는 표현.
(cách nói rất hạ thấp) Cấu trúc thể hiện sự phản bác một cách nhẹ nhàng.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia