TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ다남

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다남

1 : sao lại
(아주낮춤으로) 가볍게 반박하는 뜻을 나타내는 표현.
(cách nói rất hạ thấp) Cấu trúc thể hiện sự phản bác một cách nhẹ nhàng.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia