Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ다더니
ㄴ다더니

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다더니

1 : nghe nói… mà...
들어서 알고 있는 사실 언급하며 다음 말을 이어 말할 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi đề cập đến sự việc đã nghe nên biết được rồi nói tiếp lời phía sau.
2 : (có câu nói) rằng
이미 잘 알려진 표현을 쓰면서 그 말이 맞다는 것을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc dùng cách nói vốn đã biết rõ đồng thời lời đó là đúng.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia