Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : 을까요

을까요

Nghĩa ngữ pháp 을까요

1 : liệu…không?
(두루높임으로) 아직 일어나지 않았거나 모르는 일에 대해서 말하는 사람 추측하 질문할 때 쓰는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc dùng khi người nói suy đoán và hỏi về việc chưa xảy ra hoặc không biết.
2 : nhé?
(두루높임으로) 듣는 사람에게 의견을 묻거나 제안함을 나타내는 표현.
(cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện sự đề nghị hoặc hỏi ý kiến đối với người nghe.

Ví dụ cho ngữ pháp 을까요

다음 번 거주자 대표는 누구로 정하면 좋을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
실제로 건물을 짓는 데 드는 비용은 견적과 다를 수도 있는데 괜찮을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
지금 헤어지면 언제쯤 다시 볼 수 있을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
회사가 부도 위기에 있는데 다시 일으켜 세울 방법이 없을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
우리 회사도 다른 회사들처럼 친환경 에너지 개발 사업에 뛰어들어야 하지 않을까요?
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia